خانه اخبار هرمس کپیتال آغاز احداث کارخانه تولید انواع کاغذ و فیلم پشت چسبدار