خانه سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه می‌تواند ارزش شرکت‌هایی را که می‌خرد اضافه کند؟